Historia klubu


Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Janusza Zająca oraz nauczycieli wychowania fizycznego przy Szkole Podstawowej w Buczu pana Michała Bródki i pana Roberta Müllera doszło w dniu 6 IV 1995r. do spotkania założycielskiego Szkolnego Klubu Sportowego „Helios”. W drodze głosowania w którym brali udział członkowie – założyciele Klubu wybrano zarząd:
 • Prezes — Janusz Zając
 • V-ce prezes — Jerzy Dominiak
 • Skarbnik — Maria Wyrwa
 • Sekratarz: — Robert Müller
W ramach działalności Klubu zostały utworzone następujące sekcje:
 • lekka atletyka
 • piłka nożna
 • piłka ręczna dziewczyn
 • sporty pożarnicze
 • szachowa.
Decyzją nr 1295 Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z dnia 12 IV 1995r wpisał do rejestru stowarzyszeń Kultury Fizycznej „szkolny Klub Sportowy Helios” przy Szkole Podstawowej w Buczu pod numerem 86/186. Z inicjatywy Zarządu Klubu 20 V 1995r został powołany Społeczny Komitet Budowy Stadionu Sportowego w Buczu. Dnia 28 IX 1996r nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali v-ce wojewoda leszczyński Jan Wojciechowski, Wójt Gminy Przemęt Jan Knop oraz Prezes Klubu „Helios” Bucz Janusz Zając. SKS „Helios” Bucz wzbogacił się o nowy kompleks sportowy składający się z następujących obiektów:
 • płytę boiska o wymiarach 103×63
 • boisko treningowe
 • 6-torowa bieżnia 400 metrowa
 • tor speedrowerowy
 • kort tenisowy
 • zaplecze socjalne oraz trybuny na około 700 osób.
W 1999 roku wybrany został nowy zarząd, w skład którego wchodzą:
 • Prezes – Janusz Zając
 • V-ce prezes – Eugeniusz Rzonsowski
 • Skarbnik – Agnieszka Zaremba
 • Sekratarz – Barbara Wróblewska
Członkowie
 • Leszek Skrzypek
 • Jerzy Dominiak
 • Andrzej Janiszek
 • Władysław Łabiński
 • Walenty Stachowski
Obecnie w klubie działają sekcje: piłka nożna dziewcząt i chłopców oraz szachowa. W 2007 r. rezygnację z funkcji prezesa klubu jak i działalności w klubie złożył pan Janusz Zając w wyniku czego przeprowadzono nowe wybory do zarządu. Nowym prezesem został wybrany pan Robert Müller a na funkcję v-ce prezesa pan Marcin Kiciński.