Zarząd klubu


prezes

Robert Müller

v-ce prezes

Marcin Kiciński

sekretarz

Barbara Wróblewska-Jendraszyk

księgowa

Krystyna Domagała

członek

Tomasz Ciesielski

członek

Ireneusz Tomowiak

członek

Zygmunt Biały

członek

Marcin Kaźmierczak